top of page
zoomin.png

Какво има в мрежата

полезна информация, уебсайтове и проекти, които открихме по време на работа по PbC.

www.playingclil.eu -  Предшественик проект на PbC

https://www.goethe.de  -  Основи на CLIL от Goethe Institut (на немски)

https://anglistik.uni-graz.at  - Проекти CLIL на Университета в Грац (на немски)

https://pluriliteracies.ecml.at - Подход на множествена грамотност при преподаване за учене/  Европейски център за съвременни езици към Съвета на Европа

следва продължение

bottom of page