top of page

PbC е европейска, многоезична, общност с отворено членство на специалисти по изучаване на езици, включително учители, обучители, изследователи, учени и политици. PbC се финансира от програма Еразъм+. Тази платформа дава възможност на учителите и образователния персонал да се свързват и да се учат от колеги в цяла Европа чрез материали за класна стая CLIL, публикации в блогове, уебинари и събития.

Научете повече за това как да общувате с PbC общността

toolbox.png

PbC-инструментариум

calendar.png

PbC-Събития

video.png

PbC-видеоклипове

news.png

PbC-блог

compose.png

PbC-уебинар

contacts.png

PbC-мрежа

bottom of page