top of page
compose.png

Този уебинар е записан от финландските партньори през есента на 2020 г.

Това ще ви даде представа за динамичното оценяване и как да го използвате във вашата класна стая CLIL.

​​

Намерете няколко SWYK-сцени, записани с фински  Студенти:  

bottom of page